BHV Ontruimingsplan specialist van Nederland

Is een ontruimingsplan verplicht?

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen uit de Arbowet en Arbobesluit, waarin onder andere wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gewaarborgd moeten zijn. Om dit te bereiken dient een organisatie te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) en een gedegen ontruimingsplan. Volgens het Bouwbesluit 2012 heeft een gebouw met een “verplichte” brandmeldinstallatie een ontruimingsplan.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Tevens is elk bedrijf of instelling welke bestaat uit meer dan 1 persoon volgens de wet verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staat beschreven wat de risico’s binnen de betreffende organisatie zijn. De risico’s waarvoor geen directe oplossing kan worden gevonden noemen we restrisico’s en kunnen worden meegenomen in het bedrijfsnoodplan. Restrisico’s zijn bijvoorbeeld brand, bommeldingen, vallen of struikelen. Restrisico’s kunnen een reden zijn een gebouw te ontruimen, bijvoorbeeld bij brand of een gaslek.

? Verder lezen

Opstellen van ontruimingsplan

BHV Consultancy past de NEN 8112 toe bij het opstellen van uw ontruimingsplan. De toepassing van deze leidraad is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van brand, andere calamiteiten of incidenten.  In het ontruimingsplan worden de functies, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie omschreven. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, waar verzamelplaatsen zijn, waar zich de vluchtroutes bevinden, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen, wie de leiding heeft en hoe er wordt gecommuniceerd.

Een ontruimingsplan ziet er voor elk gebouw anders uit, maar bestaat steeds minimaal uit onderstaande onderdelen:

 • Inleiding/toelichting
 • Alarmeringsprocedure intern en extern
 • Situatietekening
 • Gebouw, installatie- en organisatiegegevens
 • Wijze van ontruiming
 • Taken en verantwoordelijkheden bij een calamiteit
 • Tekeningen
 • Ontruimingsplattegronden
 • Logboek
 • BNO inleiding bedrijfsnoodorganisatie & bedrijfshulpverlening (NEN 8112-2017)
 • Risicoanalyse (NEN 8112-2017)

Elk bedrijf is anders en heeft te maken met verschillende risico’s. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Offerte Aanvragen